Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Juust Education and Adventure använder aktiviteter för att uppnå mål. Aktiviteterna har samtidigt ett värde i sig och skapar goda minnen för livet. Vi förenar nytta med nöje. Detta är aktiviteterna, nedan beskrivs ett par av dem mer ingående. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Våra olika aktiviteter:

Effektiva team

Pris per person: 1.350 kr, exkl. moms.

Juust Education and Adventure erbjuder en engagerande teambuildingdag som ger resultat. Programmet är utformat utifrån de fyra områden som forskningen visat är värdefull för teamet/gruppen vid teambuilding. Utformningen av dagen anpassas till er grupps behov och förutsättningar inom;

Förändringsprocessen

Pris per person: Från 1.350 kr, exkl. moms.

Syftet med denna aktivitet är att öka handlingskraften i en förändringsprocess. Nyttan av detta kan särskilt finnas när en förändring ska startas eller behöver mer energi för att komma vidare. Utgångspunkten för programmet är den forskningsbaserade förändringsmodellen ”It starts with one” av Gregerson & Black.

De exakta målsättningarna diskuteras gemensamt inför ett genomförande, detta är exempel på mål:

Må-bra-dag

Pris per person: 1.350 kr, exkl. moms.

En må-bra-dag med fokus på hälsa och mindfulness.

De exakta målsättningarna diskuteras gemensamt inför ett genomförande, detta är exempel på mål:

Medarbetaräventyr

Pris per person: 1.350 kr, exkl. moms.

Målet för dagen är att svetsa ihop arbetsgruppen.

Lära känna dig själv och dina arbetskompisar på ett roligt, annorlunda, utmanande och spännande sätt. Utifrån en fiktiv story ska gruppen genomföra ett äventyr.

Först ska gruppmedlemmarna genomföra ett träningscamp för att förbereda sig för själva äventyret. På träningscampen kommer man träna samarbete, lättare orientering, kommunikation, olika roller som ledare, hjälpare mm, beroende på valt äventyr.

Därefter ska gruppen ut i skogen för att hitta ledtrådar till gömd skatt eller lösa ett fiktivt problem. Under äventyret måste man samarbeta, fördela roller, kommunicera tyst, och inte bli sedd av vakterna.

Värderingsgrund

Pris per person: 1.995 kr, exkl. moms.

En rolig och minnesvärd aktivitetsdag där målet är att implementera företagets värderingar hos personalen och göra en handlingsplan för hur de ska efterlevas.

Vi kommer att med GPS ta oss fram till olika stationer i omgivningarna.

Målet är en liten låda där det ligger ett uppdrag som är kopplat till företagets värderingar.

Man ska tillsammans i grupp ta sig fram över åar, bygga broar, lösa klurigheter över vatten och skog.

Fokus ligger på värderingarna där de tillsamman i en mindre grupp har en diskussionsuppgift kopplat till en av värderingarna. Efter diskussionsuppgiften görs ett uppdrag på tid som de kopplar till värderingen. Uppgifterna kan vara att bygga broar, lösa klurigheter i vatten och skog. klättring mm.

Samarbete och Vikänsla

Pris per person: 7.995 kr, exkl. moms.

En 3-dagars utvecklingsaktivitet i Bydalen, med bland annat vandring och grupputveckling.

Målet med aktiviteten är att alla drar åt samma håll och att samarbetet flyter i företaget.

Utveckling av ledningsgruppen

Pris per person: 3.950 kr, exkl. moms.

Grupputveckling samt roll för den nya ledningsgruppen i verksamheten.

Målet med dagen är att se gruppen som en väl sammansvetsad ledningsgrupp med ett tydligt fokus och gemensamt mål.

Äventyrspedagogik

-

Äventyret är en metod där gruppen/teamet får arbeta med ett projekt som knyter an till viktiga frågor, och teman. Själva äventyret handlar oftast om att gruppen ska hitta ledtrådar, som ger nycklar till ex bra teamarbete, nycklar till bra medarbetarskap eller ledarskap. Temat för uppdraget kan förstås bestämmas av kunden.

Kort ska gruppen ut i skogen för att söka och hitta ledtrådar. I skogen finns vakter som bevakar området. Innan gruppen ska genomföra uppdraget ska en träningscamp genomföras.

Fösta momentet är att gruppen ska planera uppdraget. I planeringsarbetet komma fram till hur de ska genomföra uppdraget. Fördela roller, utse en ledare för gruppen, hur kommunikationen ska ske, vad göra om vakterna upptäcker dem.

Sedan ut i äventyret.

Effektiva team

Pris per person: 1.350 kr, exkl. moms.

Juust Education and Adventure erbjuder en engagerande teambuildingdag som ger resultat. Programmet är utformat utifrån de fyra områden som forskningen visat är värdefull för teamet/gruppen vid teambuilding. Utformningen av dagen anpassas till er grupps behov och förutsättningar inom;

Förändringsprocessen

Pris per person: Från 1.350 kr, exkl. moms.

Syftet med denna aktivitet är att öka handlingskraften i en förändringsprocess. Nyttan av detta kan särskilt finnas när en förändring ska startas eller behöver mer energi för att komma vidare. Utgångspunkten för programmet är den forskningsbaserade förändringsmodellen ”It starts with one” av Gregerson & Black.

De exakta målsättningarna diskuteras gemensamt inför ett genomförande, detta är exempel på mål:

Må-bra-dag

Pris per person: 1.350 kr, exkl. moms.

En må-bra-dag med fokus på hälsa och mindfulness.

De exakta målsättningarna diskuteras gemensamt inför ett genomförande, detta är exempel på mål:

Medarbetaräventyr

Pris per person: 1.350 kr, exkl. moms.

Målet för dagen är att svetsa ihop arbetsgruppen.

Lära känna dig själv och dina arbetskompisar på ett roligt, annorlunda, utmanande och spännande sätt. Utifrån en fiktiv story ska gruppen genomföra ett äventyr.

Först ska gruppmedlemmarna genomföra ett träningscamp för att förbereda sig för själva äventyret. På träningscampen kommer man träna samarbete, lättare orientering, kommunikation, olika roller som ledare, hjälpare mm, beroende på valt äventyr.

Därefter ska gruppen ut i skogen för att hitta ledtrådar till gömd skatt eller lösa ett fiktivt problem. Under äventyret måste man samarbeta, fördela roller, kommunicera tyst, och inte bli sedd av vakterna.

Värderingsgrund

Pris per person: 1.995 kr, exkl. moms.

En rolig och minnesvärd aktivitetsdag där målet är att implementera företagets värderingar hos personalen och göra en handlingsplan för hur de ska efterlevas.

Vi kommer att med GPS ta oss fram till olika stationer i omgivningarna.

Målet är en liten låda där det ligger ett uppdrag som är kopplat till företagets värderingar.

Man ska tillsammans i grupp ta sig fram över åar, bygga broar, lösa klurigheter över vatten och skog.

Fokus ligger på värderingarna där de tillsamman i en mindre grupp har en diskussionsuppgift kopplat till en av värderingarna. Efter diskussionsuppgiften görs ett uppdrag på tid som de kopplar till värderingen. Uppgifterna kan vara att bygga broar, lösa klurigheter i vatten och skog. klättring mm.

Samarbete och Vikänsla

Pris per person: 7.995 kr, exkl. moms.

En 3-dagars utvecklingsaktivitet i Bydalen, med bland annat vandring och grupputveckling.

Målet med aktiviteten är att alla drar åt samma håll och att samarbetet flyter i företaget.

Utveckling av ledningsgruppen

Pris per person: 3.950 kr, exkl. moms.

Grupputveckling samt roll för den nya ledningsgruppen i verksamheten.

Målet med dagen är att se gruppen som en väl sammansvetsad ledningsgrupp med ett tydligt fokus och gemensamt mål.

Äventyrspedagogik

-

Äventyret är en metod där gruppen/teamet får arbeta med ett projekt som knyter an till viktiga frågor, och teman. Själva äventyret handlar oftast om att gruppen ska hitta ledtrådar, som ger nycklar till ex bra teamarbete, nycklar till bra medarbetarskap eller ledarskap. Temat för uppdraget kan förstås bestämmas av kunden.

Kort ska gruppen ut i skogen för att söka och hitta ledtrådar. I skogen finns vakter som bevakar området. Innan gruppen ska genomföra uppdraget ska en träningscamp genomföras.

Fösta momentet är att gruppen ska planera uppdraget. I planeringsarbetet komma fram till hur de ska genomföra uppdraget. Fördela roller, utse en ledare för gruppen, hur kommunikationen ska ske, vad göra om vakterna upptäcker dem.

Sedan ut i äventyret.

Feedback från en dag med personal från Västmanna läns landsting

Vill du veta mer om våra aktiviteter? Kontakta oss!