Temadagar

Temadagar

20141010 Sandvik Servicecenter

Jag älskar mitt jobb!

Vi bestämde – Jag älskar mitt jobb! – som vår vision. En lysande slogan som ger oss klarhet, lust och energi i våra uppdrag för kunderna. Vi vill verka för att många fler känner mer glädje när de är eller tänker på sitt jobb.

Jag älskar mitt jobb, känns riktigt meningsfullt att fler upplever oftare. Arbetet fyller större del av vår vakna tid under veckan. Människor är värda att trivas, utvecklas och känna mening på jobbet. Vi vill bidra till att många fler upplever arbetsglädje och känner – jag älskar mitt jobb!

Effektiva team

Team Pro är en metod som via ett skattningsprotokoll (TPI) kartlägger teamets arbete, som brukar kallas för beteendeprocesser. Dessa avser ett antal olika konstruktiva beteendemönster som kan skönjas i effektiva team.Beteendeprocesserna har sammantaget två separata mål i att de utgörs av beteenden som dels syftar till att främja genomförandet av teamets primära arbetsuppgifter, dels i att åstadkomma goda, stabila och bestående relationer mellan teamets medlemmar.Beteendeprocesserna delasin i övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer.Team Pro är en forskningsbaserad metod för att arbeta med utveckling av samarbete, trivsel och prestationer i team.

Våra olika temadagar:

Grupp mot grupp

14 000 kr per handledare plus ev. omkostnader.

Ibland blir det vi mot dom. Vi ser inte den andra gruppens värden och får svårt att samarbeta. Denna dag är utformad för att komma från detta hinder och skapa mer givande samarbete mellan grupperna.
temadag_grupp

Medarbetarskap

Arvode 14 000 kr per handledare plus ev omkostnader.

Här lägger vi fokus på Sunt självhävdande beteenden. Ett sätt att agera som tydliggör vad vi vill och önskar i respekt för varandra. För mindre rädsla och osäkerhet och mer arbetsglädje och framgång.
20180426_111516_2

Ny grupp

14 000 kr per handledare plus ev. omkostnader.

Fokus på att lära känna varandra, bygga tillit och gemenskap. Skapa en grund för ett bra samarbete. Ha kul och upptäcka värdet i att arbeta för att nå gruppens önskade mål.
temadag_nygrupp

Tillsammans

14 000 kr per handledare plus ev. omkostnader.

Arbetsgruppen får under dagen utveckla ett arbetssätt där alla är viktiga. Allas röster och initiativ behövs för gruppens framgång och arbetsglädje. Spelregler ska utformas tillsammans och tillämpas.
juust_temadag

Konflikthantering

14 000 kr per handledare plus ev. omkostnader.

En dag med fokus på hur vi kan hantera våra olikheter och intressen för att ha det bra på jobbet. Dagen kombinerar uppgifter att göra som förtydligar och öppnar för dialog med uppföljning och lärdomar.
temadag_konflikthantering

Vill du veta mer om våra temadagar? Kontakta oss!