Utbildningar

Kurser

Utmana ditt ledarskap!

LEAD FORWARD är en metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback eller självskattning som brukar benämnas Feedforward. Det innebär att Feedforward där ett framåtriktat fokus och tar avstamp vid snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback. Du själv väljer utvecklingsområden utifrån självskattningen/ självvärderingen.

Ledarskapsutbildningen Lead Forward kommer att ge dig ökade kunskaper om ditt ledarskap på ett helt nytt sätt. I och med ledarskapsutbildningen Lead Forwards metod kommer du både att utveckla dig själv i ditt ledarskap samt även dina medarbetare och arbetsgrupper och på så vis skapa ni tillsammans nya förutsättningar för ökad motivation och trivsel på arbetet. 

Pedagogiken bygger på teach-to-learn, att dina kunskaper kommer till ytan när vi reflekterar tillsammans över våra handlingar/beteende i vårt ledarskap.Vi jobbar med självskattning, diskussioner i mindre grupper och coaching.Vi läser och utgår från en bok som heter ”En liten bok om ledarskap” av Stefan Söderfjäll. Till boken använder vi olika självskattningsövningar.

Exempel på självskattnings/ självvärderings övningar:

Självskattning – Avvikelsebaserat ledarskap
Självskattning – Förstärkande ledarskap
Självskattning – Förebild, visionär, utmana, frigöra och uppmuntra.

Ledarskapsutveckling.

Det här är en kurs i ledarskapsutveckling. Den innehåller en rad övningar och uppgifter där du får reflektera över dig själv och ditt ledarskap. Till kursen finns ”en liten bok om ledarskap” (Stefan Söderfjäll, 2018) som vi använder kurslitteratur.

Att reflektera kring sig själv, sina styrkor och svagheter, sina värderingar och preferenser, och sina grundläggande antaganden om ledarskap. Faktorer som är viktiga i att utvecklas som ledare. Vi kopplar teoretiska modeller till självupplevda erfarenheter och utbyter erfarenheter med andra kursdeltagare.

Att avsätta tid för att reflektera och sätta ord för sina tankar och idéer hjälper dig att se nya saker. Att nyfiket utforska, pröva och ompröva hjälper dig att utvecklas vidare.

 

Medarbetarskapsspelet

Behovsinventering utifrån medarbetarna.

Medarbetarskapsspelet har formen av ett klassiskt sällskapsspel som de allra flesta kan känna igen sig i. Genom spelpedagogik kan ni på ett lustfyllt sätt engageramedarbetare och låta dem vara delaktiga i företagets och organisationens utveckling utifrån perspektivet medarbetarskap. Spelet tar deltagarna direkt in i lösningsfokus på ett positivt sätt och man får bidra med kunskap som en ledning eller en chef många gånger saknar.

Resultatet blir en typ av behovsinventeringsom visar vad medarbetarna behöver för att vara goda medarbetare.

Spelet fungerar som en motivationshöjare för de som deltar och genom spelpedagogiken kan organisationer nå fram till konkreta förslag och lösningar och synliggöra utvecklingsområden på ett engagerat och resurseffektivt sätt.

Spelet går att spela på plats i ett rum och även i en digital version.

Spelet spelas med 6 spelare /spel. Fler grupper kan vara aktiva samtidigt.
Spelet handledes av en utbildad certifierad spelledare.

Priser för ett spel 4000kr/ spel max 6 spelare. Vid fler än två spel 3000 kr/spel.

Vill du boka en utbildning?
Kontakta oss!